Frontpage

Palvelurobotiikkaa sote-puolelle!Keksitään yhdessä miten ratkaisemme sosiaali-ja terveyspuolen haasteita

MIKÄ PALVELUROBOTIIKKA?

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan ihmisiä auttavia robotteja. Palvelurobotiikka vaihtelee sosiaalisista seuraroboteista ja rutiinitöitä tekevistä roboteista aina robotteihin, jotka tekevät ihmiselle vaikeita tai mahdottomia hoitotoimenpiteitä.

KUVAILE TYÖHAASTE, JOKA KAIPAA RATKAISUA

Onko sinulla työtehtäviä, joissa palvelurobotti voisi auttaa vai onko sinulla valmiita ideoita tähän? Kerro meille ja vaikuta siien, millä tavalla robotiikkaa käytetään tukemaan ihmisiä sosiaali- ja terveydenhuollossa!

TILAA UUTISKIRJE

Uutiskirjeen tilatessasi saat ensimmäisenä tiedon uusista blogeistamme ja idea -ja ongelmakuvauksien tiivistelmiä.

Lue ja lisää työhaastekuvauksia

Työskenteletkö sote-alalla?  Kerro meille, minkälaisia haasteita kohtaat työtehtävissäsi, joissa teknologia voisi mahdollisesti auttaa. Meille riittää selkokielinen kuvaus haasteesta, jotta voimme alkaa pohtia sen ratkaisemista robotiikan avulla. Jos sinulla on valokuva asiasta, se auttaa. Valokuva ei kuitenkaan ole välttämätön. Jos sinulla on jo valmis tai puolivalmis idea siihen, miten palvelurobotiikkaa voisi hyödyntää työssäsi, kerro ihmeessä siitäkin!

Lisää haastekuvaus

Katso esimerkki

Palvelurobotiikkahanke

Palvelurobotiikka

Palvelurobotiikalla tarkoitetaan ihmisiä auttavia robotteja. Palvelurobotiikka vaihtelee sosiaalisista seuraroboteista ja rutiinitöitä tekevistä roboteista aina robotteihin, jotka tekevät ihmiselle vaikeita tai mahdottomia hoitotoimenpiteitä.

DSC_0589

Ensimmäinen kuvateksti, joka koko sivulla on.

Palvelurobotiikkahanke

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä Uudenmaan liiton 6Aika-ohjelmasta rahoittamaa Palvelurobotiikan innovaatioalustan kehittämishanketta – PalRob. Hankkeen tavoitteena on palvelurobotiikan innovaatioalustan kehittäminen ja testaaminen sekä ohjelmistoliiketoiminnan aktivointi. Pyrimme selvittämään hankkeessa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan haasteita ja ongelma-alueita, joita voitaisiin ratkaista palvelurobotiikan ja siihen liittyvän sensoroinnin ja automatiikan avulla. Tarkoituksena on, että kehitettävä web-pohjainen innovaatioalusta toimisi ’matchmaking’ paikkana sosiaali-, terveys-ja hyvinvointialan organisaatioiden sekä robotiikkaohjelmoijien välillä. Haastamme nyt sote- ja hyvinvointialan organisaatioita kertomaan, mihin tehtäviin palvelurobotiikkaa, automatiikkaa tai sensorointia voisi käyttää toiminnassa, helpottamaan työntekoa ja tuomaan asiakkaille lisäarvoa. 

Vastaavasti haastamme teknologiayrityksiä kertomaan kiinnostuksensa ja valmiutensa tehdä sote- ja hyvinvointialan organisaatioille uusia, innovatiivisia ratkaisuja.

Meillä on hankkeessa mahdollisuus toteuttaa myös robottipilotteja sekä tehdä kehittämiskohteista visuaalisia esityksiä. Jos olette kiinnostuneita vaikuttamaan ja edistämään palvelurobotiikan hyödyntämistä ja uusien innovaatioiden kehittämistä, toivomme teidän suostuvan lyhyeen keskustelutilaisuuteen kanssamme ja ottamaan meihin yhteyttä. Osallistuminen hankkeeseen on maksuton eikä sido osallistujien resursseja.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Uutiskirjeen tilatessasi saat ensimmäisenä tiedon uusista blogeistamme ja idea -ja ongelmakuvauksien tiivistelmiä.